O nas

 Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy. W grudniu ( 10.12.1988 r.) odbył się I Walny Zjazd, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Uchwałą ZG Związku 

Piłsudczyków RP  z 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Stowarzyszenia ”Piłsudczyk”, który początkowo wydany był w formie biuletynu, a od 1994 r. przyjął formę kwartalnika społeczno-historycznego. Do 2016 roku wydano 65 numerów pisma...

Nasz profil na Facebooku
Wszystkie aktualności

Józef Piłsudski

Polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS). W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek i Marszałek oraz Ziuk...

Czytaj więcej

Wesprzyj Piłsudczyków

Rachunek bankowy Oddziału Piłsudczyków RP Ziemi Suwalskiej:
BGŻ BNP Paribas: 86 1600 1462 1873 2596 5000 0001

Kontakt

Oddział Piłsudczyków RP Ziemi Suwalskiej
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
Major Grzegorz Pietkiewicz

tel. 500 127 109
e-mail: ziuk.suwalki@gmail.com

Formularz kontaktowy